Bij het ontwerpen en maken van websites zijn veel zaken belangrijk, en, net als bij veel andere dingen, zijn goede wachtwoorden onmisbaar. Een te voor de hand liggende gebruikersnaam en wachtwoord zorgt voor een minder veilige website, omdat men eerder het wachtwoord kan raden en daarmee de website kan ‘hacken’ en ongewenste informatie op de website zetten, etc. 

Hoe wij te werk gaan

Compass Creations werkt standaard met beveiligde gegevens. Naast een niet-standaard wachtwoord zorgen we ook dat de gebruikersnaam altijd uniek is, en niet standaard door het programma wordt ingevuld. Daarnaast installeren we bijvoorbeeld altijd een WordPress website in een submap (vergelijkbaar met in Windows verkenner) en zorgen we dat de website direct vanuit de submap opent, zodat de bezoeker hier niets van merkt.

Gegevens veilig opslaan

Het gebruik van veilige inloggegevens is belangrijk, maar het is natuurlijk nog belangrijker om dit te onthouden. Wij slaan alle gegevens standaard met wachtwoorden op, zodat we altijd de gegevens goed, overzichtelijk en veilig behouden.

Tips voor een goed wachtwoord

Veilige wachtwoorden - Compass CreationsEr zijn veel tips om een goed wachtwoord te maken, hier volgt een opsomming:

  • Maak gebruik van hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens (liefst van elk minimaal 2)
  • Op deze manier heeft u automatisch minimaal 8 tekens (2 hoofdletters, 2 kleine letters, 2 cijfers en 2 leestekens)
  • Plaats bij voorkeur geen hoofd- en kleine letters achter elkaar, ook het spreiden van de cijfers en leestekens komt de sterkte van het wachtwoord ten goede.
  • Leestekens kunnen bijvoorbeeld zijn: . , ! ? – _ # $ ( ) : ;
  • Een voorbeeld van een goed wachtwoord zou er als volgt uit kunnen zien: Vb1-gW?6

Gebruik een wachtwoord liefst maar éénmalig, zo voorkomt u dat als men een van uw wachtwoorden weet, men ook eenvoudiger bij andere diensten kan inloggen.

Een manier om een eenvoudiger te onthouden wachtwoord te maken zou zijn om een van een zin alle eerste letters te gebruiken, en dat als wachtwoord te maken. Dat zou er als volgt uit kunnen zien:

  • Wat is mijn wachtwoord voor E-mail?
  • WimwvE-m?

Uiteraard zitten hier hoofdletters, kleine letters en leestekens in, en van elk minimaal 2, en de lengte is goed, maar er missen op deze manier nog cijfers, en het achter elkaar plaatsen van de kleine letters verlaagt de sterkte van het wachtwoord. Er is dus een veiliger wachtwoord te verzinnen.

Wachtwoorden maken

Er zijn websites die het makkelijker maken om veilige wachtwoorden aan te maken. Op de website mypwd.net zijn veilige wachtwoorden aan te maken, die aan verschillende eisen kunnen voldoen. Zo kunt u zelf instellen hoe lang de code moet worden, welke tekens gebruikt moeten worden, waar een wachtwoord mee moet beginnen of eindigen etc.

Wachtwoord controleren

Er is een website waarmee u kunt controleren of het wachtwoord dat u heeft gekozen ook echt veilig is, en ook tips geeft hoe u uw wachtwoord nog veiliger kan maken. Deze website heet Password Meter. Hoe hoger het percentage (maximaal 100) des te veiliger is uw wachtwoord.

Wachtwoorden onthouden?

Betekent dit dat u al uw wachtwoorden moet leren en onthouden? Gelukkig niet! Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden om wachtwoorden te bewaren, u zou ze kunnen opschrijven (zodat ze niet digitaal beschikbaar zijn), in een beveiligd document (bv word of excel) opslaan, met een voor u eenvoudig te onthouden wachtwoord, of u kunt software gebruiken die uw wachtwoorden voor u onthoudt.

Een goed voorbeeld van software is LastPass. Dit is een systeem dat al uw wachtwoorden en eventueel ook notities opslaat, zodat u altijd bij uw gegevens kan. LastPass moet geïnstalleerd worden, en u kunt vervolgens in verschillende browsers, en zelfs op verschillende computers, tablets en smartphones, bij de wachtwoorden die op uw account online (“in the cloud”) opgeslagen worden, en waar u met uw hoofdwachtwoord bij kunt. LastPass is gratis software, en is erg uitgebreid en biedt handige functies, zoals zoeken naar wachtwoorden, veilige wachtwoorden aanmaken, formulieren automatisch invullen, exporteren etc.

De slogan van Lastpass is ook “the last password you’ll have to remember“.

“LastPass is handig, veilig, gratis, overal, betrouwbaar en multi-platform”

Meer informatie is te vinden op lastpass.com

Bekijk een video over LastPass: