Compass Creations zet zich in voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) – duurzaam deelnemen aan de maatschappij en natuur.

Wij zetten ons in door:

  • zoveel mogelijk digitaal te communiceren en printen tot een minimum te beperken
  • ons actief in te zetten voor diverse vrijwilligersactiviteiten
  • zuinig om te gaan met energie door:
    • na te denken over het gebruik van en de manier van gebruik van electrische apparaten
    • vervoer per auto te beperken en zo mogelijk combineren
  • afval goed te scheiden

Waarom zetten we ons in voor MVO?

  • Wij vinden het belangrijk bewust om te gaan met mens en milieu

Meer informatie

Meer informatie over MVO is te vinden op: www.mvonederland.nl